Використання маркетингових і логістичних рішень для страхового ринку України в умовах фінансової кризи

No Thumbnail Available
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Досліджено вплив фінансової кризи на страховий ринок України. Визначено основні чинники, що спричинили рецесію страхового ринку та запропоновано доцільні рішення маркетингового, логістичного та організаційного характеру, що будуть доцільні для подолання нестабільності. Обгрунтовано залежність між валовим внутрішнім продуктом, страховими преміями та страховими виплатами, а також визначено часові межі їх взаємного реагування. The article examines the impact of financial crisis on Ukraine's insurance market. The main factors that led to the recession the insurance market and offers reasonable marketing, logistic and organizational solutions that are appropriate to address instability. Proved the relationship between gross domestic product, insurance premiums and insurance payments, and also the timing response indicators.
Description
Keywords
страховий ринок, рецесія, страхові резерви, страховий портфель, страхові премії, insurance market, recession, insurance reserves, insurance portfolio, the insurance premium
Citation
Таранський І. П. Використання маркетингових і логістичних рішень для страхового ринку України в умовах фінансової кризи / І. П. Таранський, О. І. Дума, Л. І. Сопільник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 690 : Логістика. – С. 458–463. – Бібліографія: 10 назв.