Економічне оцінювання інноваційної продукції машинобудування у випадку ануїтетів

No Thumbnail Available
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract
Отримано аналітичний вираз для розрахунку терміну окупності затрат на розроблення та впровадження у серійне виробництво інноваційної продукції. Досліджено залежності норми внутрішньої дохідності від тривалості виробництва і відношення інвестиційних витрат до річного грошового потоку. Показано, що граничне значення дисконтної ставки, при якому реалізація проекту доцільна, не повинно перевищувати величини відношення річного грошового потоку до витрат на розроблення і впровадження за умови ануїтету. An analytic expression for the term of recoupment of costs, spent for the development and introduction of innovation output to large scale production, has been received in the present paper. Dependencies of inner profitability norm on production duration and relation of investment outlay to annual money flow have been investigated. It has been shown, that the limit value of discount rate, at which the project implementation is reasonable, should not exceed the value of annual money flow relation to costs, spent for the development and introduction in terms of annuity.
Description
Keywords
ануїтет, термін окупності, внутрішня норма дохідності, грошовий потік, економічне оцінювання, annuity, the term of recoupment, inner profitability norm, money flow, economic evaluation
Citation
Політанська О. Л. Економічне оцінювання інноваційної продукції машинобудування у випадку ануїтетів / О. Л. Політанська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 611 : Проблеми економіки та управління. – С. 48–53. – Бібліографія: 10 назв.