Антиплоска динамічна задача для анізотропних тіл з порожнинами

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розроблено методику дослідження усталених коливань анізотропних тіл з порожнинами за антиплоскої деформації. Поставлену задачу зведено до допоміжної задачі теорії пружності для ізотропного матеріалу з модифікованими граничними умовами. Допоміжну задачу розв’язано за допомогою методу інтегральних рівнянь. Розраховано напруження біля порожнин еліптичної форми, зумовлених гармонійною хвилею для різних анізотропних матеріалів. The procedure of investigation of steady-vibrations of anisotropic bodies with cavities at anti – plane deformation has been developed. The formulated problem has been reduced to auxiliary problem of elasticity theory for isotropic material with modified boundary conditions. The solution of auxiliary problem has been realized using the BIE method. Calculations of stresses near the cavities of elliptic shape caused by harmonic wave for different anisotropic materials have been made.

Description

Keywords

Citation

Максимович О. В. Антиплоска динамічна задача для анізотропних тіл з порожнинами / О. В. Максимович, Т. Я. Соляр // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 45. – С. 110–117. – Бібліографія: 8 назв.