Диференціація кінематики та регіональних деформацій Антарктичної тектонічної плити за результатами супутникових вимірів

No Thumbnail Available

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет "Львівська політехніка"

Abstract

Дисертацію присвячено розробленню теоретичних основ та методик диференціації кінематики тектонічних плит на складові, спричинені дією внутрішніх та зовнішніх сил, за результатами супутникових геодезичних вимірів. У дисертації виконано диференціацію кінематики Антарктичної тектонічної плити. За результатами опрацювання повторних циклів GPS-вимірів встановлено компоненти відносних деформацій земної кори для території Антарктичного півострова та розроблено геодинамічну модель тектонічного розлому, який знаходиться в даному районі. Диссертация посвящена разработке теоретических основ и методик дифференциации кинематики тектонических плит на составные, обусловленные действием внутренних и внешних сил, по результатам спутниковых наблюдений. В диссертации выполнена дифференциация кинематики Антарктической тектонической плиты. По результатам обработки повторных циклов GPS-измерений установлены компоненты относительных деформаций земной коры для территории Антарктического полуострова и разработана геодинамическая модель тектонического разлома, который находится в данном районе.This thesis is dedicated to the development of new theoretical grounds and methods of differentiation of tectonic plates’ kinematics into constituents caused by inner and outer forces, with the help of the results of satellite geodesic measurements. The differentiation of kinematics of the Antarctic tectonic plate was accomplished in this thesis. On the results of working up the recycle of GPS-station the components of relative deformations of the Earth's crust for the territory of Antarctic peninsula were established and the geodynamic model of the tectonic fracture in that region was developed.

Description

Keywords

the tectonic plate, permanent GPS-stations, differentiation of tectonic plates’ kinematics, inner forces, outer forces, deformations of the Earth's crust, тектоническая плита, перманентные GPS-станции, дифференциация кинематики тектонических плит, внутренние силы, внешние силы, деформация земной коры, тектонічна плита, перманентні GPS-станції, диференціація кінематики тектонічних плит, внутрішні сили, зовнішні сили, деформації земної кори

Citation

Голубінка Ю. І. Диференціація кінематики та регіональних деформацій антарктичної тектонічної плити за результатами супутникових вимірів : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія / Юрій Ігорович Голубінка ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20 с. – Бібліографія: с. 18–19 (13 назв).