Інформаційна система розподіленої інвентаризації парникових газів у лісовому секторі за територіальним підходом

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Розглянуто критерії забезпечення якості, надійності та ефективності використання баз знань інтелектуальних систем діагностування, що містять нечіткі продукційні правила, причини виникнення інтервалів невизначеності. Наведено приклад логічного висновку з урахуванням діагностичної інформації, що дає змогу усунути наявні інтервали невизначеності. In the article the criteria of quality, reliability and efficiency of knowledge bases of intelligent systems for diagnosis, with a membership of fuzzy productive rule causes uncertainty intervals, is an example of logical conclusion with regard to diagnostic information that allows to remove the existing uncertainty intervals.

Description

Keywords

Citation

Токар О. Інформаційна система розподіленої інвентаризації парникових газів у лісовому секторі за територіальним підходом / О.Токар, Л. Кужій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 663 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 234-242. – Бібліографія: 20 назв.