Хімічна регенерація відпрацьованих нафтових олив у присутності тіокарбаміду

Abstract

Вивчено процес хімічної регенерації відпрацьованих нафтових олив різного призначення у присутності тіокарбаміду. Встановлено вплив природи відпрацьованих нафтових олив, кількості реагента та тривалості процесу на техніко-експлуатаційні характеристики регенерованих олив. На основі отриманих результатів проведених досліджень встановлено оптимальні умови проведення процесу. Запропоновано механізм дії тіокарбаміду у процесі хімічної регенерації відпрацьованих нафтових олив. Встановлено, що запропонований процес може бути використаний для хімічної регенерації деяких експлуатаційних властивостей відпрацьованих нафтових олив різної області використання. Регенеровані оливи із залученням додаткових методів очищення та внесення нових пакетів присадок можуть бути використані, як змащувальні середовища у різних галузях народного господарства.
The process of waste oils chemical regeneration of different purpose with using of thiocarbamide was studied. The influence of waste oil nature, amount of reagent and process duration on technical and operational characteristics of the regenerated oils was established. On the basis of the results the optimal conditions of the process were established. A mechanism of the thiocarbamide effect in the process of waste oils chemical regeneration is suggested. It was defined that the process can be applied for the chemical regeneration of some waste oils operational properties in different areas of use. The regenerated oils with additional purification methods and new additive packages can be applied as lubricants in a various realmof agriculture.

Description

Keywords

відпрацьована олива, тіокарбамід, регенерація, wasted oil, thiocarbamide, regeneration

Citation

Червінський Т. І. Хімічна регенерація відпрацьованих нафтових олив у присутності тіокарбаміду / Т. І. Червінський, Б. О. Корчак, О. В. Когут // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 886. — С. 107–112. — (Технологія органічних речовин, нафти та газу).