“Слабкість” держави на міжнародній арені: до проблеми визначення змісту поняття

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто проблему “слабкості” держави на міжнародній арені. Проаналізовано підходи дослідників щодо визначення ознак таких держав та основні терміни, які використовуються для позначення цього явища. Стверджується, що подолання стану “слабкості” певної держави є складним і довготривалим процесом, учасниками якого повинні бути як суб’єкти внутрішньої політики, здатні інтегрувати різні сегменти суспільства, так і міжнародна спільнота. In the article is considered the problem of the weakness of the state on the international scene. It is analyzed the points of view of researchers on the determination of the features of such states and main concepts, which are used to designation of this phenomenon. It is asserts that an overcoming the condition of the weakness of the state is complicated and durable process, the participants of which should be as the subjects of internal policy, which could integrate different segments of society, as well as international community.

Description

Keywords

держава, міжнародний актор, міжнародні відносини, сила, слабкість держави, держава, що занепадає, квазідержава, state, international actor, international relation, strength, weakness of the state, failed state, guasi state

Citation

Дорош Л. “Слабкість” держави на міжнародній арені: до проблеми визначення змісту поняття / Леся Дорош // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [збірник наукових праць] / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – Випуск 24. – С. 67–72. – Бібліографія: 15 назв.