Застосування кейнсіанського хреста для планування інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Запропоновано метод побудови кейнсіанського хреста для окремого підприємства. Показано переваги такої побудови, оскільки вартісні показники значною мірою усувають проблему зведення різних видів продукції до єдиних одиниць вимірювання. Це дає змогу виконувати комплексний наскрізний аналіз від окремого підприємства до національної економіки загалом на єдиний методологічній основі і планувати розвиток підприємства. The method of construction of the Keynes crosses for a separate enterprise offers. Advantages of such construction are shown, as cost indexes largely remove the problem of erection of different types of products to only units. It gives an opportunity to execute a complex through analysis from a separate enterprise to the national economy on the whole on only methodological basis and to plan development of enterprise.

Description

Keywords

планування розвитку, кейнсіанський хрест, нормальна ціна, нормальна потужність, planning of development, Keynes cross, normal price, normal power

Citation

Скворцов І. Б. Застосування кейнсіанського хреста для планування інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства / І. Б. Скворцов, Л. Р. Швед, М. С. Завербна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 296–304. – Бібліографія: 5 назв.