Firma internetowa, wirtualna czy cybernetyczna?

Loading...
Thumbnail Image

Date

2003

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Wspolczesne, rewolucyjne zmiany swiata gospodarczego zacz^ly burzyc paradygmat mikroekonomii funkcjonuj^cy przez ostatnie kilka stuleci, wobec czego mowi si§ obecnie o tzw. Starej Ekonomii (teoria neoklasyczna), ktora stopniowo ma wypierac Nowa Ekonomia-nowe spojrzenie na rynek. W warunkach zmiennosci pospiesznie poszukuje się nowych metod organizacji i zarządzania, pozwalajcych na przywrocenie efektywnych dzialan firm, ktore zmuszone są do doskonalenia sposobow funkcjonowania i produkowania, c ig le g o przeprojektowania procesow (reengineeringu) w celu lepszej obslugi klienta czy poszukiwania rezerw kosztowych. Revolutionary changes in a global business environment begin to destroy the concept of micro economy functioning through years. We can now separate those two approaches indicating on the Old Economy (classic theory) and the New Economy treated as a contemporary view on a market. In these changeable circumstances everyone is looking for different methods of planning and managing, helping with efficiency improvement of companies forced to search the excellence of manufacturing, reengineering, servicing their customers and finally costs reducing.

Description

Keywords

Citation

Kupczyk A. Firma internetowa, wirtualna czy cybernetyczna? / A. Kupczyk, A. Kręcicka, P. Lutek // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2003. – № 478 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 119–128. – Бібліографія: 6 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By