Improving the Method for Producing Adsorbents from Agro-Industrial Wastes

Date
2020-01-24
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Abstract
Запропоновано багатостадійний спосіб отримання адсорбенту підвищеної поглинальної здатності на основі відходів агропромислового комплексу, який включає оброблення сировини сульфатною кислотою, механохімічне модифікування, електростатичну сепарацію та стадію кавітації. За результатами експериментальних досліджень доведена доцільність застосування запропонованого адсорбенту в процесі очищення забруднених водних середовищ від жирів, фенолів, нафтопродуктів та йонів важких металів. Апробовано комплексне застосування адсорбентів: поглинання газоподібних шкідливих речовин та очищення стічних вод. Встановлено, що адсорбційні властивості отриманих адсорбентів у відношенні вилучення забруднювачів більше виражені, у порівнянні з природними абсорбентами та активованим вугіллям.
A multi-stage method for producing an absorbent with increased absorption capacity based on agro-industrial wastes has been proposed. The method includes treatment of raw materials with sulfuric acid, mechanochemical modification, electrostatic separation, and cavitation stage. The expediency of the proposed adsorbent usage in the process of purification of contaminated water from fats, phenols, petroleum products, and heavy metal ions has been proved. The complex application of adsorbents (absorption of gaseous pollutants and wastewater purification) has been tested. Adsorption properties relative to pollutants extraction were found to be better for obtained adsorbents compared with natural absorbents and activated carbon.
Description
Keywords
адсорбент, відходи агропромислового комплексу, механохімічне модифікування, електростатична сепарація, кавітація, екологічна безпека, очищення, adsorbent, agro-industrial wastes, mechanochemical modification, electrostatic separation, cavitation, ecological safety, purification
Citation
Improving the Method for Producing Adsorbents from Agro-Industrial Wastes / Volodymyr Shmandiy, Olena Kharlamova, Myroslav Malovanyy, Lilija Bezdeneznych, Tetyana Rigas // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 14. — No 1. — P. 102–108.