Форми реалізації в Україні інноваційної діяльності та основні напрями її державної підтримки

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Розглянуто основні положення понятійного апарату загального та спеціального інноваційного законодавства з погляду особливостей реалізації в Україні інноваційної діяльності. Запропоновано авторське бачення поняття форм реалізації інноваційної діяльності, з урахуванням норм чинного законодавства, а також означено основні форми реалізації в Україні інноваційної діяльності. Проаналізовано основні напрями провадження державної політики в інноваційній сфері, спрямовані, серед іншого, на державну підтримку господарювання суб’єктів інноваційної діяльності. The article shows the basic provisions of notions of general and special laws of innovative features in terms of innovation in Ukraine. The author forms of vision concept of innovation, in view of the current legislation, and is defined as the main forms of innovation activity in Ukraine. The paper also presents an analysis of the main directions of realization of state policy in the sphere of innovations aimed at the state support these subjects innovation.

Description

Keywords

інноваційна діяльність, інноваційні структури, суб’єкти інноваційної діяльності, державна підтримка інноваційної діяльності, innovation activity, innovation structures, innovative enterprises, government support of innovation

Citation

Стояновський А. Р. Форми реалізації в Україні інноваційної діяльності та основні напрями її державної підтримки / А. Р. Стояновський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 706 : Логістика. – С. 167–173. – Бібліографія: 14 назв.