Обґрунтування економічної доцільності інвестицій в технологічні інновації

No Thumbnail Available

Date

2010

Authors

Катаєв, А. В.
Лісовська, Л. С.
Гербут, М. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто специфічні особливості інвестицій у технологічні інновації, які мають бути враховані при визначенні фінансово-економічної доцільності цих інвестицій. Обґрунтовано необхідність застосування для оцінювання їх економічної виправданості певних методичних підходів і методик розрахунку чистої теперішньої вартості, внутрішньої ставки доходності та модифікованої внутрішньої ставки доходності, використання яких забезпечуватиме достовірність результатів оцінювання. The article deals with the specific features of investments into technological innovations, which must be taken into account at determination of financial-economic expediency of these investments. The necessity to use certain methodical approaches and methods of calculation of net present value, internal rate of return and modified internal rate of return for the evaluation of the investment economic expediency are substantiated. The use of these methods and approaches will guarantee the accuracy of evaluation results.

Description

Keywords

інвестиції, інновації, показники доцільності інвестицій, чиста теперішня вартість, внутрішня ставка доходності, модифікована внутрішня ставка доходності, investment, innovation, indicators of expediency of investments, net present value, internal rate of return, modified internal rate of return

Citation

Катаєв А. В. Обґрунтування економічної доцільності інвестицій в технологічні інновації / А. В. Катаєв, Л. С. Лісовська, М. В. Гербут // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 683 : Проблеми економіки та управління. – С. 314–319. – Бібліографія: 13 назв.