Моделювання та оптимізація роботи ректифікаційної колони для отримання 97 % пропілену

Abstract
Розглянуто моделювання в універсальній моделювальній програмі ChemCad ректифікаційної установки для розділення бінарної суміші “пропілен – пропан”. Отримано в табличній та графічній формах характеристики потоків та технологічні параметри колони. Отримано конструктивні характеристики як колони загалом, так і її елементів. У грошовому еквіваленті розраховано ціну обладнання. Розв’язано задачу оптимізації максимізацією продуктивності колони за дистилятом. У результаті оптимізації вихід товарного пропілену збільшився на 138,78 кг/годину. Розрахований критерій оптимізації дорівнює 97 %. Отримано в табличній та графічній формі всі характеристики колони, яка працює в оптимальному режимі.
The article is devoted to modeling the rectification unit for the separation of the propylene-propane mixture is modeling. Flow characteristics and technological parameters of the column are obtained. The structural characteristics of the column and its elements are modeled. The price of equipment is calculated in money terms. The optimization problem is solved. Maximization of column productivity by distillate is modeled. The increase in the yield of commodity propylene at 138.78 kg/h is the result of optimization. The calculated optimization criterion is 97 %. The characteristics of the optimized column are obtained in graphical and tabular form.
Description
Keywords
ректифікація, модель Соаве–Редліх–Квонг, ChemCad, моделювання, оптимізація, критерій оптимізації, rectification, Soave-Redlich-Kwongmodel, ChemCad, modeling, optimization, optimization criterion
Citation
Гузьова І. О. Моделювання та оптимізація роботи ректифікаційної колони для отримання 97 % пропілену / І. О. Гузьова // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Том 1. — № 2. — С. 111–118.