Отримання та оптимізація умов культивування нагромаджувальних культур целюлолітичних мікроорганізмів для компостування

Abstract

Опрацьовано способи виділення та умови культивування культур аеробних целю- лолітичних бактерій та грибів з високою целюлазною активністю з метою подальшого одержання ферментних препаратів на їх основі. Як джерело нагромаджувальних культур целюлолітичних мікроорганізмів використовували природні субстрати. Визна- чено морфологічні ознаки та фізіологічні особливості біомаси виділених мікроорганізмів для підсилення компостування твердих відходів та утилізації опалого листя.
Methods of isolation and cultivation conditions of aerobic cellulolytic bacteria and fungi cultures with high cellulase activity have been worked for the purpose of further preparation of enzyme preparations on their basis. As a source of enriched cultures of cellulolytic microorganisms, natural substrates were used. The morphological features and physiological characteristics of isolated microorganisms biomass for increasing composting of solid waste and utilization of fallen leaves have been determined.

Description

Keywords

целюлолітичні мікроорганізми, нагромаджувальні культури, компостування, cellulose-digesting microorganisms, enriched culture, compostin

Citation

Отримання та оптимізація умов культивування нагромаджувальних культур целюлолітичних мікроорганізмів для компостування / В. Г. Червецова, Н. Л. Заярнюк, О. В. Швед, В. І. Буцяк, В. П. Новіков // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Том 1. — № 2. — С. 80–87.