Схема та методи комплексних геолого-геофізичних досліджень зсувонебезпечних територій

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет "Львівська політехніка"

Abstract

За результатами досліджень, проведених у Карпатському регіоні, запропоновано раціональну схему робіт та охарактеризовано можливості геолого-геофізичних методів для вивчення геодинамічних процесів у гірських масивах на потенційно зсувонебезпечних територіях. За результатами исследований, проведенных в Карпатском регионе, предложена рациональная схема работ и дана характеристика возможностей геолого-геофизических методов для изучения геодинамических процессов в горных массивах на потенцильно оползнеопасных территориях. On the basis of results of studies executed in the Carpathian region it was possible to propose rational scheme of the work and characteristic of the possibilities of geological-geophysical methods for studying geodynamic processes in mount massifs in potentially landslide dangerous territories.

Description

Keywords

Карпатський регіон, зсувонебезпечні території, геолого-геофізичні методи, Карпатский регіон, оползнеопасные территории, геолого-геофизические методы, Carpathian region, landslide dangerous territories, geological-geophysical methods

Citation

Схема та методи комплексних геолого-геофізичних досліджень зсувонебезпечних територій / І. М. Куровець, І. І. Грицик, О. С. Зубко, З. І. Кучер, С. П. Мельничук, С. О. Михальчук // Геодинаміка.– 2011. – № 2 (11). – С. 141–143. – Бібліографія: с. 143.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By