Інтеграція камери esp32-cam ov2604 з мобільними месенджерами

Date

2020-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Розглянуто питання про створення IP-камери на основі модуля ESP-32 CAM та інтеграцію та передавання знімків до месенджеру. Запропоновано забезпечення та підвищення безпеки під час передавання даних та взаємодії з ботом. Також запропоновано створити спеціальний telegram бот за допомогою Telegram API для отримання знімків з камери в будь-який час при встановленому з’єднанні з інтернетом. Проаналізовано ефективність роботи мікроконтролера за заданої задачі. Запропоновано використання протоколу передавання MQTT та розглянуто його переваги для цієї системи. Наведено приклади вдосконалення цього проєкту, компонування цього модуля, обговорено місце та сфери застосування цього модуля. Визначено переваги модуля ESP-32 CAM саме для цієї задачі. З’ясовано, чому він кращий у своєму сегменті для початкових робіт і вдосконалення знань у цій роботі. Наведено приклади використання модуля з іншими мобільними застосунками.
The issue of creating an IP camera based on the ESP-32 CAM module, and integration and transfer of images to the messenger is considered. Provision is made to ensure and increase security during data transmission and interaction with the bot. It is also proposed to create a special telegram bot, using the telegram API, to obtain images from the camera, at any time, when connected to the Internet. The efficiency of the microcontroller at a given task is analyzed. The use of MQTT transmission protocol is proposed, and its advantages for this system are considered. Examples of improvement of this project, layout of this module are given. Discussion of the place and scope of work for the use of this module. The advantages of the ESP-32 CAM module for this task are considered, and why it is the best in its segment for beginners and improvement of knowledge in this work. Examples of using the module with other mobile applications are given.

Description

Keywords

модуль ESP-32 CAM, месенджер, MQTT, переваги, мікроконтролер, telegram, ESP-32 CAM module, messenger, MQTT, advantages, microcontroller, telegram

Citation

Смолянік Я. В. Інтеграція камери esp32-cam ov2604 з мобільними месенджерами / Я. В. Смолянік, С. В. Пузирьов // Комп’ютерні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 2. — № 1. — С. 88–93.