Ventilation in flat

Date

2018-02-26

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Стаття фокусується на дослідженнях природної вентиляції через вікна. Розглянуто різні стратегії вентиляції щодо кількості відкритих вікон та геометрії вентиляції. Число вибраних розподілів потоку повітря в просторі становить 2. Перший потік повітряного розподілу – це простий вентиляційний розподіл з одним відкритим вікном, а другий – перехресною вентиляцією на 2 вікна на протилежних сторонах корпусу. Вимірювання проводили з метою моніторингу зменшення концентрації двоокису вуглецю (CO2), що на рівні значення більше ніж 1200 ppm до значення 500 ppm до 530 ppm відносно швидкості занепаду, таким чином, тривалість часу вентиляції. Рівень концентрації CO2, що перевищує значення 1200 ppm, відповідає значенням, які не відповідають вимогам європейських стандартів STN EN 15251 та STN EN 13779. Розглянута концентрація СО2 від 500 ppm до 530 ppm відповідає першій категорії європейських стандартів STN 15251, а також становить приблизно 100ppm над фоном поза концентрацією CO2. Вимірювання проводили за допомогою приладу Testo 435 та тривали 4 дні. Метою вимірювань було визначення простої, але ефективної стратегії вентиляції для експлуатації квартирного простору з метою поліпшення якості повітря у приміщенні.
The paper focuses on the natural ventilation research of space through windows. The various ventilation strategies were examined in relation to the number of open windows and ventilation geometry ergo air flow distribution. The numbers of chosen air flow distributions in space are 2. The first air distribution flow presents a simple ventilation distribution with one open window and the second is cross ventilation by 2 windows on opposite sides of the building envelope. The measurements were performed for the purpose of monitoring of carbon dioxide (CO2) concentration decreasing, which is on value level over 1200 ppm, to value level of 500 ppm up to 530ppm in relation to speed of decline, thus a time duration of ventilation. The level of CO2 concentration exceeding the value 1200 ppm represents values, which do not meet Code requirements of European standards STN EN 15251 and STN EN 13779. The considered CO2 concentrations of 500 ppm up to 530 ppm meet first category of European standards STN 15251 and also represent values at about 100 ppm above background outside CO2 concentration. The measurements were performed by using of Testo 435 instrument and took 4 days. The aim of the measurements was to determine the simple but effective strategy of ventilation for the operation of the apartment space and to achieve the Code values of CO2 concentration and thus for the purpose the indoor air quality improving

Description

Keywords

кратність повітрообміну повітря, двоокис вуглецю (CO2), якість повітря в приміщенні, IAQ, air ventilation rate, carbon dioxide (CO2), indoor air quality, IAQ

Citation

Nagy R. Ventilation in flat / R. Nagy // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Теорія і практика будівництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 877. — С. 261–265.