Synthesis of activated carbon from Cocos nucifera leaves agrowaste by chemical activation method

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Publishing House of Lviv Polytechnic National University

Abstract

Activated carbon from Cocos nucifera leaves agrowaste was derived. The effect of impregnation ratio was studied by chemical activation method using phosphoric acid as an activating agent. Activated carbon was produced at the activation temperature of 673 K by slow pyrolysis. Nitrogen adsorption isotherms study was performed. Effect of impregnation ratio on the yield, methylene blue number, iodine number, and acid adsorption was studied. The FT-IR spectra show the presence of activated carbon. The TGA investigation reveals that activated carbon is thermally stable at 723 K. The SEM images show the incorporation of activated carbon particles which lead to the systematic change in the morphology of activated carbon. Surface chemistry study predicts the acidic and basic functional groups of Cocos nucifera leaves activated carbon. Отримано активоване вугілля з відходів листя кокосової пальми (Cocos nucifera). За допомогою методу хімічної активації вивчено вплив ступеня просочення з використанням фосфатної кислоти як активуючого агента. Активоване вугілля отримано за температури активації 673 К сповільненим піролізом. Проведені дослідження ізотерм адсорбції азоту. Вивчено вплив ступеня просочення на вихід, кількість метиленового синього, йодне число і кислотну адсорбцію. Наявність активованого вугілля підтверджено ІЧ-Фур'є спектроскопією, його термічна стабільність за 723 К – термогравіметричними дослідженнями. За допомогою скануючої електронної мікроскопії доведено факт включення частинок активованого вугілля, що призводить до систематичної зміни морфології вугілля. Дослідження хімії поверхні активованого вугілля передбачають наявність кислотних і основних функціональних груп.

Description

Keywords

Cocos nucifera leaves, activated carbon, phosphoric acid, pyrolysis, листя кокосової пальми, активоване вугілля, фосфатна кислота, піроліз

Citation

Jadhav A. Synthesis of activated carbon from Cocos nucifera leaves agrowaste by chemical activation method / Abhijit Jadhav, Govindraj Mohanraj // Chemistry & Chemical Technology. – 2016. – Volume 10, number 2. – P. 201–208. – Bibliography: 18 titles.