Theoretical analysis of building information modeling libraries (biml)

Abstract

Основними країнами, що отримують користь від підтримки BIM, є такі країни, як Фінляндія, Норвегія, Данія, Велика Британія та США. Підтримкою BIM є створення бібліотек інформаційного моделювання (BIML). Ця стаття представляє розробку BIML на основі параметричних моделей з параметрами. Бібліотека BIM, наприклад? Національна бібліотечна бібліотека NBS, містить тисячі загальних і спеціалізованих BIM-об'єктів від провідних та світових виробників. Об’єкти BIM – це інформація про будівельний продукт, представлену у форматі 3D. Кожен об’єкт BIM створюється за стандартами промисловості відкритого типу (ifc) або іншим відкритим форматом. Основною метою yfijuj дослідження стане огляд щодо використання бібліотеки побудови інформаційного моделювання в параметричному проектуванні та будівництві будівель. У статті буде описано основи використання методів моделювання BIM в різних країнах та використання бібліотеки BIM.
The main countries benefiting from BIM support are countries like Finland, Norway, Denmark, Great Britain and USA. One of the support from BIM are Building Information Modeling Library (BIML). This paper presents the development of a BIML based on parametric models with the parameters. The BIM Library as for example NBS National BIM Library contains thousands of generic and manufacturer BIM objects from leading and global manufacturers. BIM objects are construction product information presented in a 3D format. Every BIM objects are created in open standards industry foundation standards (ifc) or other open format. The main goal from this paper will be a survey on the use of Building Information Modeling Library in the parametric design and construction of buildings. The article will be describes the basic use of BIM modeling approaches in different countries and using BIM library.

Description

Keywords

бібліотеки інформаційного моделювання, BIM проект, бібліотека NBS BIM, Building Information Modeling Library, BIM project, NBS BIM library

Citation

Mesároš P. Theoretical analysis of building information modeling libraries (biml) / P. Mesároš, J. Talian, J. Smetanková // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Теорія і практика будівництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 877. — С. 256–260.