«Копаний м’яч учить боронити і здобувати»: тематична класифікація української футбольної термінолексики кінця ХІХ – початку ХХ століття

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

На основі аналізу матеріалів з української спортивної періодики кінця ХІХ – початку ХХ ст. та тогочасних спеціальних видань, присвячених футболові, тематично покласифіковано українську футбольну лексику та простежено співвідношення національних і чужомовних складників у терміносистемі футболу початкового періоду її формування. On the basis of the analysis of the materials of Ukrainian sports periodicals at the end of the ХІХth – beginning of the ХХth centuries and special editions of that time dedicated to football, a thematic classification of Ukrainian football vocabulary has been made and correlation of national and foreign components in football terminological system of the initial period of its formation has been traced.

Description

Keywords

українська мова, футбольна термінолексика, тематичні групи футбольної лексики, питомі назви, чужомовні запозичення, Ukrainian language, football terminology, thematic groups of football vocabulary, Ukrainian words, loanwords

Citation

Процик І. «Копаний м’яч учить боронити і здобувати»: тематична класифікація української футбольної термінолексики кінця ХІХ – початку ХХ століття / Ірина Процик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми української термінології : збірник наукових праць. – 2016. – № 842. – С. 151–157. – Бібліографія: 12 назв.