Деякі аспекти фольклоризму в сучасній українській поезії

Loading...
Thumbnail Image

Date

2002

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Висвітлені актуальні проблеми взаємодії художньої літератури і фольклору на прикладах самобутньої поетичної творчості Івана Драча, Ліни Костенко, Дмитра Павличка, Миколи Вінграновського, Ірини Жиленко, Романа Лубківського. Аналіз їх поезій дає змогу дійти висновку, що фольклор як феномен народної культури відкрив поетам безмежні можливості проникнення в духовне життя народу, став щедрою скарбницею образно-стильового та ідейно-тематичного збагачення індивідуальної художньої творчості, сприяв становленню їхнього неповторного таланту. The scientific research reveals a topical issue of the interaction of fiction and folk literary creations on the material of poetic works by Ivan Drach, Lina Kostenko, Dmitro Puvlichko, Mikola Vinhranovskyy, Irina Zchilenko, Roman Lubkivskyy. The analysis of their poetry leads to the conclusion that folk literature as a phenomenon of folk culture has a great deal to offer to the poets and namely, unlimited possibilities of penetration into the spiritual life of the people. Folk literature is proved to be a generous source of enrichment of individual artistic creations with stylistic means, ideas, themes and to facilitate the development of the unique poetic talents.

Description

Keywords

Citation

Карий І. П. Деякі аспекти фольклоризму в сучасній українській поезії / І. П. Карий // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2002. – № 465 : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. – С. 112–117. – Бібліографія: 7 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By