Типові синтаксичні конструкції європейських стандартів та перекладання їх на українську мову

Date

2018-02-26

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Стаття розвиває попередні авторові розвідки про синтаксичні конструкції у фахових текстах. На базі визначень новітнього міжнародного стандарту ISO 5127:2017 показано особливості фахової мови проти загальновживаної та пов’язана з цим відмінність критеріїв оцінювання мовних явищ. Запропоновано українські відповідники до типових синтаксичних конструкцій, якими в англійськомовних і німецькомовних стандартах передають вимогу, заборону, рекомендацію, дозвіл, можливість чи здатність.
The article develops the previous author’s studies of syntactic constructions in special texts. Based on definitions in the latest International Standard ISO 5127:2017, peculiarities of language for special purposes in comparison with language for general purposes and the related distinction of criteria applied for assessing linguistic phenomena are shown. Ukrainian equivalents of the typical syntactic constructions expressing requirement, prohibition, recommendation, permission, possibility and capability in English- and German-language standards are proposed.

Description

Keywords

українська мова, англійська мова, німецька мова, синтаксична конструкція, актив, пасив, результатив, положення, вимога, заборона, рекомендація, дозвіл, можливість, здатність, Ukrainian language, English language, German language, syntactic construction, active, passive, resultative, provision, requirement, prohibition, recommendation, permission, possibility, capability

Citation

Гінзбург М. Типові синтаксичні конструкції європейських стандартів та перекладання їх на українську мову / Михайло Гінзбург // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми української термінології. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 890. — С. 3–14. — (Теоретичні засади термінознавства та лексикографії).