Soft-процесорний пристрій на базі сучасних ПЛІС для реалізації алгоритму адаптивного порівняння інформаційних об’єктів

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Запропоновано для розгляду підходи до створення спеціалізованої системи з використанням особливостей sоft-процесорних блоків на базі сучасних серій ПЛІС для реалізацїі алгоритму швидкісного адаптивного порівняння інформаційних об'єктів. Thе аpprоасhеs fоr соnsіdеrаtіоn аrе prоpоsеd fоr PLD-bаsеd spесіаlіzеd systеm wіth SОFT-prосеssоr сrеаtіng fоr thе іmplеmеntаtіоn аn аlgоrіthm оf hіgh-spееd аdаptіvе соmpаrіsоn оf іnfоrmаtіоn оbjесts.

Description

Keywords

SOFT-процесор, адаптивне порівняння, інформаційний об’єкт, SOFT-processor, adaptive comparision, information object

Citation

Soft-процесорний пристрій на базі сучасних ПЛІС для реалізації алгоритму адаптивного порівняння інформаційних об’єктів / Я. М. Клятченко, В. П. Тарасенко, О. В. Тарасенко-Клятченко, О. К. Тесленко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 717 : Комп’ютерні системи та мережі. – С. 64-68. – Бібліографія: 7 назв.