Методичні підходи до оцінювання інтегрального впливу інновацій на діяльність підприємства

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Опрацьовано системний підхід до джерел, класифікації та взаємозв’язку інноваційних процесів (нововведень) для підвищення ефективності виробництва. Запропоновано комплексний метод оцінки технічних та організаційних заходів виробництва, який дасть змогу значно підвищити рівень ефективності управління реалізацією інноваційних проектів підприємства. Такий підхід дасть змогу повніше та оперативніше оцінювати доцільність інноваційних проектів з урахуванням технологічних особливостей підприємства, його потужності та номенклатури продукції. Systems approach is worked to the sources, classification and intercommunication of innovative processes (innovations) with the purpose of increase of efficiency of production. The complex method of estimation of technical and organizational measures of production, which will enable considerably to promote the level of efficiency of management by realization of innovative projects of enterprise, is offered. Such approach will allow more fully and operatively to estimate expedience of innovative projects taking into account the technological features of enterprise, his power and nomenclature of products.

Description

Keywords

Citation

Макаревич Т. Т. Методичні підходи до оцінювання інтегрального впливу інновацій на діяльність підприємства / Т. Т. Макаревич, А. С. Гавриляк, Т. О. Петрушка // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 594 : Логістика. – С. 269–273. – Бібліографія: 9 назв.