Management of socio-ecological systems in terms of socio-economic changes in Ukraine

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

The article deals with the issues of organizational development of socio-ecological systems management in conditions of socio-economic changes in Ukraine that foresee the development and approval of integrated state ecological-economic policy based on the ecological-economic system of market reforms and accounts for the mechanisms of the structural-functional model of the socio-ecological system management proposed by the authors. Розкрито актуальні питання організаційної побудови управління соціоекосистемами в умовах соціально-економічних змін в Україні, які передбачають розроблення та схвалення інтегрованої державної еколого-економічної політики на основі еколого-економічної системи ринкових реформ, враховуючи механізми дії структурно-функціональнаї моделі управління соціоекосистемою, запропонованої авторами.

Description

Keywords

socio-ecological system, socio-economic system management organization, ecological-economic policy, structural-functional model, соціоекосистема, організація управління соціекосистемами, еколого-економічна політика, структурно-функціональна модель

Citation

Danylevych N. M. Management of socio-ecological systems in terms of socio-economic changes in Ukraine / N. M. Danylevych, M. Ya. Yastrubskyy, Ya. V. Kuznyetsov // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 779 : Проблеми економіки і управління. – С. 156–163. – Bibliography: 6 titles.