Теоретичні засади функціонування ринку освітніх послуг

No Thumbnail Available

Date

2004

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Розглядаються ознаки такого продукту інтелектуально-духовного виробництва, як освітня послуга, яка є об’єктом ринкових відносин у сфері освіти та одним із джерел фінансування ВНЗ. Висвітлюються особливості та структура ринкової ціни на платні освітні послуги в освітніх закладах The features of such a product of an intellectually-spiritual production as educational service, which is an objest of market relations in the educational sphere and one of the sources of HEE (Higher Educational Establishments) financing are examined. Peculiarities and structure of the market price for payed educational services in educational establishments are described.

Description

Keywords

Citation

Свінцов 0. М. Теоретичні засади функціонування ринку освітніх послуг / 0. М. Свінцов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2004. – № 517 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 163–167. – Бібліографія: 9 назв.