Деякі аспекти адміністративної відповідальності за порушення правил щодо карантину людей

No Thumbnail Available

Date

2021-08-10

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

В статті розглянуто питання, пов’язані з порушенням правил громадянами в умовах карантину та притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності. Звернено увагу на важливість розуміння, тлумачення і використання термінів, що характеризують карантин, його складові елементи, а також заходи санітарно-гігієнічного, санітарно-протиепідемічного змісту, спрямовані на боротьбу з інфекційними захворюваннями. Встановлено, що дискусійними за змістом залишаються визначення понять, які характеризують один із видів правового режиму – карантин, і його елементи − обмежувальні протиепідемічні заходи; потребують уточнення змісту санітарно-гігієнічні та санітарно-протиепідемічні правила і норми, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність за ст. 44-3 КУпАП; потребують змін повноваження (сьогодні ‒ окремих територіальних громад (ОТГ)) щодо введення карантинних обмежень і заборон, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність.
The article deals with issues related to the violation of the rules by citizens in quarantine and bringing the perpetrators to administrative responsibility. Attention is drawn to the importance of understanding, interpreting and using the terms that characterize quarantine, its constituent elements, as well as measures of sanitary and hygienic, sanitary and anti-epidemic content, aimed at combating infectious diseases. It is established that the definitions of the concepts that characterize one of the types of legal regime – quarantine, and its constituent elements – restrictive anti-epidemic measures remain debatable in terms of content; need to clarify the content of sanitary and hygienic and sanitary and anti-epidemic rules and regulations, for violation of which provides for administrative liability under Art. 44-3 KUpAP; require changes in the powers (today of certain territorial communities (OTG) to impose quarantine restrictions and prohibitions, for violation of which there is administrative liability

Description

Keywords

адміністративна відповідальність, адміністративна юрисдикція, інфекційні хвороби, карантин, обмеження прав і свобод громадян, administrative responsibility, administrative jurisdiction, infectious diseases, quarantine, restriction of rights and freedoms of citizens

Citation

Остапенко О. Деякі аспекти адміністративної відповідальності за порушення правил щодо карантину людей / Олексій Остапенко, Мар’яна Цьвок // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 3 (31). — С. 186–194.