Study of trailer lashing mechanical properties in terms of transport safety

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Abstract This paper pointed out the risks resulting from both improper cargo securing and trailer lashings material properties. Paper presents method used for strap testing of under different environmental conditions. Obtained results confirm initial authors assumption that there is a relationship between the humidity and straps mechanical and rheological properties. Effects of the work will be used to build a numerical model and to simulate the behaviour of straps under different climatic, road and utility conditions.Описано ризики, спричинені неправильним кріпленням вантажу та властивос- тями матеріалів для кріплення причепів. Наведено метод, який використовується для тестування пасків у різних умовах навколишнього середовища. Отримані результати підтверджують початкові припущення авторів про те, що існує зв'язок між вологістю і механічними та реологічними властивостями пасків. Результати роботи буде використано для побудови цифрової моделі та моделювання поведінки пасків у різних кліматичних, дорожніх і комунальних умовах.

Description

Keywords

lashing, transport safety, securing influence, кріплення, транспортна безпека, вплив кріплення

Citation

Olszewski Z Study of trailer lashing mechanical properties in terms of transport safety / Z. Olszewski, P. Krawiec // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 777 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – С. 95–99. – Bibliography: 9 titles.