Дослідженнях психологічних аспектів національного характеру українського народу в працях О.Кульчицького

Abstract

У статті розглянуто роль етнопсихо-логічних досліджень О.Кульчицького, які він виконав в площині вивчення українського національного характеру. Встановлено, що об'єктом досліджен-ня О.Кульчицького стали чинники формування українського національно-го характеру, зокрема антропологіч-ний та історичний. Також встановлено значущість доробку О.Кульчицького щодо дослідження української релігійності як риси українського народу. Визначено особливе значення висновків О.Кульчицького щодо «комплексу меншовартос-ті», який чинить негативний вплив на розвиток українсь-кого суспільства. Автором зроблено висновок, що сучасне суспільство потребує додаткових досліджень наукової спад-щини О.Кульчицького, його праць в галузі етнопсихології.

Description

Keywords

Citation

Семенів Н. Дослідженнях психологічних аспектів національного характеру українського народу в працях О.Кульчицького / Наталія Семенів // Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал. — Львів, 2018. — Том 11. — С. 27–33.