Родові та видові ознаки підкупу, у зв’язку з реалізацією виборчих прав, за кримінальним законодавством України

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджено підкуп виборця, учасника референдуму як окремий вид підкупу. Його особливості визначаються специфікою виборчого процесу. Акцентується увага на видових ознаках підкупу виборця, учасника референдуму та, зокрема, у зв’язку з наявністю завуальованої форми вчинення діяння, матеріальних критеріїв визначення предмету неправомірної вигоди тощо. Узагальнено, що знання родових та видових ознак підкупу виборця, учасника референдуму сприятиме адекватній кримінально-правовій оцінці даного виду підкупу, подальшому удосконаленню положень кримінального законодавства України. Исследован подкуп избирателя, участника референдума как отдельный вид подкупа. Его особенности определяются спецификой избирательного процесса. Акцентируется внимание на видовых признаках подкупа избирателя, участника референдума и в частности, в связи с наличием завуалированной формы совершения деяния, материальных критериев определения предмета неправомерной выгоды и др. Обобщено, что знание родовых и видовых признаков подкупа способствует адекватной уголовно- правовой оценке этого вида подкупа, дальнейшему усовершенствованию положений уголовного законодательства Украины. In the article the bribery of a voter's referendum as a separate bribery. Its features are determined by the specifics of the process. The attention paid to the specific features of bribing voters, by referendum, and in particular due to the presence zavualovanosti form an action, tangible criteria definition of illegal benefit others. Overview, knowledge of generic and specific features of bribing a voter's referendum will promote adequate criminal-legal assessment of this type of giving further improvement of the criminal legislation of Ukraine.

Description

Keywords

виборчі права, суб’єкти виборчого процесу, підкуп, форми, неправомірна вигода, ознаки, кримінальне законодавство, избирательные права, субъекты избирательного процесса, подкуп, формы, неправомерная выгода, признаки, уголовное законодательство, voting rights, parties and candidates, bribery, shape, undue benefits, features, criminal law

Citation

Якимова С. В. Родові та видові ознаки підкупу, у зв’язку з реалізацією виборчих прав, за кримінальним законодавством України / С. В. Якимова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2015. – № 824. – С. 459–463. – Бібліографія: 9 назв.