Комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану просторових конструкцій

No Thumbnail Available

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Досліджено напружено-деформований стан просторової конструкції складної форми за допомогою програмного комплексу Comsol Multiphysic 3.4. Показано, що використання заданих за замовчуванням у Comsol Multiphysic 3.4 параметрів побудови сітки методу скінченних елементів приводить до отримання неправильних розв’язків задачі. Проведено додаткові числові експерименти, які дали змогу виробити правильний алгоритм розв’язування задач деформування трубоподібних конструкцій. Запропоновано підхід, за яким можна за незначного збільшення обчислювальних затрат розв’язати задачу. Research of elastic problem of a spatial complex form construction is carried out with Comsol Multiphysic 3.4 program. It is shown, that use default parameters of finite elements mesh of construction at Comsol Multiphysic 3.4. gives incorrect numerical results of a problem. Additional numerical experiments which have allowed to develop correct algorithm of the decision of problems of deformation of pipelike designs was carried out. The approach which allows to receive the correct results at insignificant increase of computing resources is offered.

Description

Keywords

напружено-деформований стан, Comsol Multiphysic 3.4, elastic problem

Citation

Дияк І. Комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану просторових конструкцій. / І. Дияк, М. Копитко, А. Коркуна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 650 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 227-235. – Бібліографія: 8 назв.