Властивості органічного світлодіода на основі піразоліну, заміщеного в положенні 5 екранованим фенолом

Abstract
Досліджені електролюмінісцентні властивості плівок 2,6-ди-трет.-бутил-4-(2,5- дифеніл-3,4-дигідро-2Н-піразол-3-іл)-фенолу в структурі органічного світлодіоду. Проведено моделювання положення енергій вищих заповнених (НОМО) та нижчих незаповнених (LUMO) молекулярних орбіталей HPhP, на основі чого запропонована і реалізована світловипромінююча структура ITO/СuI/HPhP/Ca:Al. Наведені вольт-амперна та вольт-яскравісна характеристики розробленої структури. Using 2,6-di-tert.-butyl-4-(2,5-diphenyl-3,4-dihydro-2H-pyrazol-3-yl)-phenol film as emitting layer in organic light emitting diodes (OLED) was proposed. Energies of highest occupied molecular orbital and lowest unoccupied molecular orbital was modeled and determined. Electroluminescent structure ITO/СuI/HPhP/Ca:Al was realized. Current–density–voltage and luminescent characteristics was measured.
Description
Keywords
синій органічний світлодіод, електролюмінісценція, піразолін, Blue Organic Light Emitting Diodes, electroluminescence, pyrazoline
Citation
Властивості органічного світлодіода на основі піразоліну, заміщеного в положенні 5 екранованим фенолом / З. Ю. Готра, П. Й. Стахіра, В. В. Черпак, Д. Ю. Волинюк,С. В. Хом’як, Л. Ю. Возняк, В. М. Сорокін, А. В. Рибалочка, О. С. Олійник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 708 : Електроніка. – С. 110–114. – Бібліографія: 15 назв.