Galicjana jako kolekcje w polskich bibliotekach cyfrowych

No Thumbnail Available

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

W Polsce rozwijanych jest ponad 130 bibliotek cyfrowych: instytucjonalnych i regionalnych, których zbiory podzielone są na kolekcje tematyczne. Punktem wyjścia artykułu było sprawdzenie, czy w zasobach polskich bibliotek cyfrowych zostały wyodrębnione specjalne kolekcje zbierające materiały dotyczące ziem określanych jako Galicjana. Wstępne badanie wskazało 7 bibliotek cyfrowych. W artykule omówiono typy zasobów udostępnianych przez biblioteki cyfrowe w kolekcjach dotyczących Galicjana oraz wskazano, jak zbiory dotyczące Kresów Wschodnich kształtują się na tle zasobów w poszczególnych bibliotekach cyfrowych. A digital library is a special library with a focused collection of digital objects that can include texts, visual materials, audio materials, video materials, stored as electronic media formats, along with means for organizing, storing, and retrieving the files and media contained in the library collection. In general, Polish regional digital libraries are divided into collections: Bibliophile collection, Cultural heritage, Educational and Scientific Materials, Miscellanea and Regional. These collections present cultural heritage of the region, as well as national, European and world cultural heritage. The article presents Polish collections of digital libraries: «Eastern Borderlands". The preliminary research showed that 7 digital libraries have identified the collection "Eastern Borderlands". The paper will cover the analysis of the contents of these collections, their scope and place in whole digital library. У Польщі існує понад 130 цифрових бібліотек: інституційних і регіональних, чиї фонди поділені на тематичні колекції. Основним завданням дослідження було здійснення аналізу, чи виокремлено в ресурсах цифрових бібліотек матеріали, що стосуються земель Галичини. Попередня перевірка показала, що 7 цифрових бібліотек виокремили ці матеріали. Предметом доповіді стало – дослідження, які типи ресурсів представлені в окремих цифрових бібліотеках на тему «Східної Галичини» і як ці колекції формуються серед інших цифрових бібліотек.

Description

Keywords

biblioteki cyfrowe, Galicjana, kolekcje cyfrowe, Eastern Borderlands, digital library, digital collection, Galicjana, цифрові бібліотеки, Галіціана, цифрові колекції

Citation

Janczulewicz K. Galicjana jako kolekcje w polskich bibliotekach cyfrowych / Katarzyna Janczulewicz // Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; за редакцією Р. Самотий ; [редколегія: А. Андрухів, Р. Самотий, Н. Мосієнко, С. Палюх]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 197–221. – Bibliografia.