Еколого-економічні витрати: їх структура, суть та значення у загальновиробничих процесах підприємства

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано еколого-економічні витрати і детально описано їх структуру. Визначено значення економічних витрат від забруднення навколишнього середовища, а також їх питому вагу в структурі загальновиробничих витрат підприємства, що може слугувати критерієм для оцінювання екологічної стійкості підприємства і використовуватися під час оцінювання економіко-екологічного потенціалу підприємства. The analysis of ecologically-economic costs and their detailed structure are given in the article. The role of economic costs of environmental pollution and their share in the enterprise production costs structure is identified that can be a criterion to assess the ecological sustainability of enterprise and used in assessing the ecologically-economic potential of the enterprise.

Description

Keywords

еколого-економічних витрат, екстернальні та інтернальні витрати, пасивні та активні витрати, ecologically-economic costs, external and internal costs, passive and active spending

Citation

Берлінг Р. З. Еколого-економічні витрати: їх структура, суть та значення у загальновиробничих процесах підприємства / Р. З. Берлінг, В. Я. Гавран // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 254–257. – Бібліографія: 4 назви.