Розроблення домашньої системи безпеки на основі технологій інтернету речей

No Thumbnail Available

Date

2020-12-30

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Запропоновано платформу економічно ефективної розумної домашньої системи безпеки на базі Інтернету речей, що надає дані у хмарі для додатків. Розумна система безпеки включає мережу зондування пристроїв моніторингу стану будинку через бездротовий зв’язок у діапазоні ISM, контролера управління системою безпеки будинку з підключенням до мережі Інтернет за допомогою бездротового з’єднання Wifi, а резервний спосіб оповіщення користувача реалізовано SMS повідомленням через стільникову мережу GSM, хмарного сервера та додатка для мобільних телефонів на операційній системі Android. Розроблений додаток поєднує в собі застосування хмарного сервера, клієнтських датчиків та бази даних. Також з’ясовано апаратну та програмну реалізацію домашньої системи безпеки на основі IoT та їх відносні функції.
This article proposes a cost effective IoT smart home security platform that delivers data in the cloud for applications. The smart security system includes a network for sensing home monitoring devices via wireless ISM communication, a home security system control controller with an Internet connection using a Wifi connection, and a backup method of notifying the user is implemented by SMS message via GSM cellular network, cloud server and applications for mobile phones on the Android operating system. The developed application combines the application of a cloud server, client sensors and a database. It also clarified the hardware and software implementation of the IoT-based home security system and their relative functions.

Description

Keywords

Інтернет речей, Arduino, хмарний сервер, MQTT, мобільний додаток, Internet of Things, Arduino, Cloud Server, MQTT, Mobile Application

Citation

Розроблення домашньої системи безпеки на основі технологій інтернету речей / Г. І. Влах-Вигриновська, О. О. Іванюк, М. А. Вигриновський, Н. Р. Малиновський // Автоматика, вимірювання та керування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 2. — № 1. — С. 78–86.