Відносна стійкість до збурень багатовимірних регулярних С-дробів

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджено відносну стійкість до збурень числового гіллястого ланцюгового дробу зі змінною кількістю гілок розгалужень, елементи якого задовольняють умови багатовимірного аналога теореми Ворпіцького. Встановлено оцінки відносних похибок підхідних дробів такого гіллястого ланцюгового дробу. Одержані результати застосовано до дослідження стійкості до збурень багатовимірних регулярних С-дробів. Исследована относительная устойчивость к возмущениям числовой ветвящейся цепной дроби с переменным числом веток ветвлений, элементы которой удовлетворяют условиям многомерного аналога теоремы Ворпицкого. Установлены оценки погрешностей подходящих дробей такой ветвящейся цепной дроби. Полученные результаты применены к исследованию устойчивости к возмущениям многомерных регулярных С-дробей. We investigate the relative stability to perturbations of numerical branched continued fraction with variable number of branches, whose elements satisfy the conditions of multidimensional analogue of Worpitzky theorem. We establish the relative errors estimates of approximants of such branched continued fraction. The obtained results are applied to study the stability to perturbations of multidimensional regular C -fractions.

Description

Keywords

гіллястий ланцюговий дріб, підхідний дріб, багатовимірний регулярний С-дріб, відносна стійкість до збурень, оцінки відносних похибок підхідних дробів гіллястого ланцюгового дробу, ветвящаяся цепная дробь, подходящая дробь, многомерная регулярная С-дробь, относительная устойчивость к возмущениям, оценки относительных погрешностей подходящих дробей ветвящейся цепной дроби, branched continued fraction, approximant of a branched continued fraction, regular C-fraction, relative stability to perturbations, the estimates of relative errors of approximants of branched continued fraction

Citation

Гладун В. Р. Відносна стійкість до збурень багатовимірних регулярних С-дробів / В. Р. Гладун, К. В. Матулка, О. С. Манзій, В. В. Пабирівський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – № 804 : Фізико-математичні науки. – С. 112–119. – Бібліографія: 30 назв.