Особливості брендингу підприємств лікеро-горілчаної галузі України

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджено теоретичні засади формування понять брендингу та ребрендингу. Проаналізовано стан ринку горілки та лікеро-горілчаних виробів України та діяльність на ньому ПрАТ “Львівський лікеро-горілчаний завод”. Охарактеризовано стратегію використання товарних марок досліджуваного підприємства. Визначено недоліки політики просування алкогольних виробів ПрАТ “Львівський лікеро-горілчаний завод”, запропоновано заходи ребрендингу для цього підприємства, насамперед у сфері вдосконалення його політики маркетингових комунікацій з використанням “крос-маркетингу”. The theoretical bases of branding and rebranding concepts formations are studied. The state of the market of alcoholic beverages in Ukraine and PJSC “Lviv alcoholic beverage plant” activities on it are analyzed. The strategy of trademarks usage of investigated companies is characterized. The disadvantages of promotion policy of the enterprise are determined and measures for its rebranding are suggested especially in the area of improving its marketing communication policy using “cross- marketing”.

Description

Keywords

політика просування, торгова марка, брендинг, ребрендинг, “крос- маркетинг”, promotion policy, brand, branding, rebranding, “cross-marketing”

Citation

Косар Н. С. Особливості брендингу підприємств лікеро-горілчаної галузі України / Н. С. Косар, Н. Є. Кузьо, І. І. Білик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 134–140. – Бібліографія: 15 назв.