Асиметричність положення суб’єктів ринку праці

Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Проаналізовано тенденції розвитку сільського ринку праці з позиції оцінки його асиметричності (структурної, ринкової, інформаційної, гендерної, територіальної і соціально-демографічної). Висвітлено особливості їх прояву, які дозволяють комплексно оцінювати негативні явища у розвитку трудового потенціалу села і визначити пріоритетність вирішення територіальних, демографічних, соціальних та економічних проблем розвитку сільських територій. The analysis of trends in rural labor market position for its asymmetry (structural, market, information, gender, territorial and social - demographic). The features of their display that allows to examine the negative phenomena in the development of labor potential of the village and prioritize resolution of territorial, demographic, social and economic problems of rural development.
Description
Keywords
трудовий потенціал, сільські території, асиметричність ринку, кадровий потенціал, ринок праці, зайнятість, безробіття, labor potential, rural areas, asymmetric property of labor market, skilled potential, labor market, employment, unemployment
Citation
Міга В. К. Асиметричність положення суб’єктів ринку праці / В. К. Міга // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 327–331. – Бібліографія: 9 назв.