Поліестери N-стеарил глутамінової кислоти та діолів для створення самостабілізованих дисперсних систем

No Thumbnail Available
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Обґрунтовано чинники, що дають змогу отримувати стабільні полімерні дисперсії у воді нових амфіфільних поліестерів на основі поліетердіолів як гідрофільних фрагментів та N-ацилпохідних глутамінової кислоти як ліпофільних фрагментів. Встановлено залежність стабільності отриманих дисперсій від структури макромолекули та молекулярної маси поліоксиетильованих фрагментів у їх складі. Макромолекули нових псевдополіамінокислот за своїми колоїдно-хімічними та медико-біологічними параметрами можуть бути використані для конструювання полімерних систем транспорту терапевтичних засобів. The factors which allow obtaining stable polymer dispersions in the water of new amphiphilic polyesters based on the polyeterdiols as hydrophilic blocks and N-acylderivatives of glutamic acid as lipophilic blocks were proved. The dependence of the stability of the obtained dispersions on the macromolecule structure and polyoxyethylene fragment molecular mass in its structure was established. The macromolecules of new pseudo-poly(amino acid) according to their colloidal, chemical and biomedical parameters can be used for polymer systems shipping design of therapeutic means.
Description
Keywords
поліестер, псевдополіамінокислоти, дисперсія, самостабілізація, polyester, pseudo-poly(amino acids), dispersion, self-stabilization
Citation
Поліестери N-стеарил глутамінової кислоти та діолів для створення самостабілізованих дисперсних систем / С. М. Варваренко, Н. Г. Носова, Р. С. Тарас, В. Б. Вострес, В. Я. Самарик, С. А. Воронов // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 761 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 392–397. – Бібліографія: 8 назв.