Elemental and mineral composition of ash-slag wastes of Slovianska thermal power plant

Abstract

Визначено елементний, мінеральний і радіонуклідний склад золошлаків Слав’янської ТЕС (Україна). Фракції золошлаків відповідають першому класу радіаційної безпеки. Кількісний оксидний склад наступний: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO і MgO. Гранулометричні фракції відходів можуть бути рекомендовані як компоненти легких бетонів.
Elemental, mineral and radionuclide composition of the Slovianska thermal power plant (Ukraine) ash-slag has been determined. The ash-slag fractions refer to the first class of radiation safety. The quantitative oxide composition is the following: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO and MgO. The granulometric fractions of wastes can be recommended as the components of light concretes.

Description

Keywords

паливна зола, шлак, фракція, мінерал, радіоактивність, fuel ash, slag, fraction, mineral, radioactivity

Citation

Elemental and mineral composition of ash-slag wastes of Slovianska thermal power plant / Elina Khobotova, Marina Ignatenko, Vasiliy Larin, Yulia Kalmykova, Anatoly Turenko // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2017. — Vol 11. — No 3. — P. 378–372.