Генерація ознак для підвищення точності медичного діагностування засобами машинного навчання

No Thumbnail Available

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Львівська політехніка»

Abstract

Бакалаврська кваліфікаційна робота виконана студентом групи КН-414 Гончаренком Назаром Олександровичем. Тема “Генерація ознак для підвищення точності медичного діагностування засобами машинного навчання”. Робота направлена на здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Мета дипломної роботи полягає у реалізації методу генерації додаткових ознак у заданому наборі табличних даних для підвищення точності розв’язання задач медичного діагностування. Об’єктом дослідження є процеси підвищення точності розв’язання задач класифікації. Предметом досліджень є методи та алгоритми генерації додаткових ознак у числових наборах даних. Досягнення мети відбувається за рахунок розширення простору вхідних даних задачі шляхом генерації додаткових ознак. У результаті виконання дипломної роботи реалізовано новий метод генерації ознак для числових наборів даних; розроблено програмну реалізацію; протестовано розроблений метод на заздалегідь підібраних наборах даних; досліджено залежність точності роботи алгоритмів машинного навчання від параметру кількості нових ознак . Загальний обсяг роботи: 71 сторінка, 26 рисунків, 33 посилання. The bachelor's qualification work was completed by the student of KN-414 group Nazar Oleksandrovych Honcharenko. The topic "Generation of features to increase the accuracy of medical diagnosis by means of machine learning". The work is aimed at obtaining a bachelor's degree in the specialty 122 "Computer Science". The aim of the thesis is to implement the method of generating additional features in a given set of tabular data to increase the accuracy of solving medical diagnosis problems. The object of research is the processes of increasing the accuracy of solving classification problems.

Description

Keywords

генерація ознак, класифікація, розширення вибірки, машинне навчання, feature generation, classification, sample expansion, machine learning.

Citation

Гончаренко Н. О. Генерація ознак для підвищення точності медичного діагностування засобами машинного навчання : пояснювальна записка до бакалаврської кваліфікаційної роботи : 122 «Комп’ютерні науки» / Назар Олександрович Гончаренко ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2023. – 71 с.