Synthesis, Structure and Properties of the Grafted Peptidomimetic Polymer Brushes Based on Poly(N-methacryloyl-L-proline)

Date

2021-03-16

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Розроблено новий підхід до синтезу на поверхні амінованого скла нових біологічно сумісних полімерних наношарів на основі полі(N-метакрилоїл-L-проліну). Процес формування полімерних наношарів проводили в декілька стадій. Спочатку поверхню скла модифікували аміносиланом АПТЕС, в подальшому до утвореного амінованого моношару прищеплювали пероксидовмісний ініціатор (ПІ) на основі піромелітової кислоти. Іммобілізований ПІ використовували для ініціювання прищеплювальної "від поверхні" радикальної полімеризації N-метакрилоїл-L-проліну для отримання пептидімітуючих полімерних щіток. У роботі висвітлено особливості перебігу реакції та оптимізовані умови її проведення. Наведені прищепленні покриття на основі щіток полі(N-метакрилоїл-Lпроліну) є багатообіцяючим матеріалом для багатьох застосувань у наномедицині, зокрема для створення імплантів та систем контрольованої взаємодії з білками та клітинами.
A new approach to synthesis at the aminated glass surface of novel biocompatible polymeric nanolayers consisting of poly(N-methacryloyl-L-proline) brushes has been developed. Formation of the polymer nanolayers has been realized in several stages. At the first stage, the glass surface has been modified by aminosilane (APTEC), afterwards monolayer of the peroxide containing initiator (PI) based on pyromellitic acid has been tethered to this aminated surface. The immobilized PI has been used further for initiation of the grafting "from the surface" polymerization of N-methacryloyl-L-proline for obtaining of the peptidomimetic polymer brushes. Features of the reactions, as well as optimal conditions for performing the process are highlighted in this work. Presented here poly(N-methacryloyl-L-proline) grafted brush coatings are promising material for numerous applications in nanomedicine, especially for production of implants and systems of the controlled interaction with proteins and cells.

Description

Keywords

синтез полімерних наношарів, прищеплювальна "від поверхні" полімеризація, полімерні щітки, полі(N-метакрилоїл-L-пролін), модифікація поверхні, synthesis of polymer nanolayers, “grafting from” polymerization, polymer brushes, poly(N-methacryloyl-L-proline), surface modification

Citation

Synthesis, Structure and Properties of the Grafted Peptidomimetic Polymer Brushes Based on Poly(N-methacryloyl-L-proline) / Maria Tokareva, Halyna Ohar, Stanislav Tokarev, Yuriy Stetsyshyn // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — Vol 15. — No 1. — P. 26–32.