Варіантні одиниці в українській науково-технічній термінології

No Thumbnail Available

Date

2006-01-31

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Проаналізовано терміни-варіанти на матеріалі української науково-технічної термінології. Це спільнокореневі мовні одиниці з однаковим планом змісту, але з деякими відмінностями у плані вираження. Схарактеризовано акцентні, фонематичні, морфологічні, словотворчі, комбіновані варіанти. Визначено причини появи термінів- варіантів в аналізованій термінології.
Terms-variants based on the Ukrainian scientific and technical terminology material are analysed. These are one-root units with the same form of content, but having some distinctions in the form of expression. Accentual, phonemic, morphological, word-formative, combined variants are characterized. Reasons for terms-variants appearing in analysed terminology are defined.

Description

Keywords

Citation

Боярова Л. Варіантні одиниці в українській науково-технічній термінології / Людмила Боярова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". — Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — № 559 : Проблеми української термінології. — С. 22–25.