Використання інтерактивних технологій навчання у сфері економічної освіти

Abstract

Description

Keywords

Citation

Харьковський П. Є. Використання інтерактивних технологій навчання у сфері економічної освіти / П. Є. Харьковський, І. І. Дульцева // Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, 18–19 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 189–190. — (Проблеми та перспективи використання інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та аудиті).

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By