Використання автоматичної сегментації за допомогою гармонічного поля для розпізнавання образу зубів у щелепі

No Thumbnail Available

Date

2020-12-30

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Важливою попередньою процедурою в автоматизованій ортодонтії є точне сегментування зубів за 3Д-моделлю щелепи, що повинна передбачати якомога менше ручних операцій. Мотивована ультрасучасними загальними методами сегментації сіток, в яких використано теорію гармонічного поля для виявлення сегментів, досліджується нова, спрямована на стоматологію, структура сегментації зубних сіток. Завдяки спеціально розробленій схемі зважування та стратегії апріорних знань для керування гармонічних обмежень, за цим методом можна ефективно визначати межі зубів
An important preliminary procedure in automated orthodontics is the precise segmentation of the teeth from the 3D model of the jaw, which should include as few manual operations as possible. Motivated by ultramodern general methods of mesh segmentation, which have adopted the theory of harmonic field to identify segments, this article investigates a new, aimed at dentistry structure of dental mesh segmentation. Thanks to a specially designed weighing scheme and a priori knowledge strategy for managing harmonic constraints, this method can effectively determine the boundaries of the teeth.

Description

Keywords

3Д-модель щелепи, сегментація зубних сіток, 3D model of the jaw, segmentation of dental meshes

Citation

Войченко М. В. Використання автоматичної сегментації за допомогою гармонічного поля для розпізнавання образу зубів у щелепі / М. В. Войченко, В. Я. Татарин // Автоматика, вимірювання та керування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 2. — № 1. — С. 93–99.