Синтез нечіткого дробового регулятора і дослідження його впливу на робастність електромеханічної системи

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розроблено модифікацію методу характеристичного поліному для синтезу нечіткого дробового регулятора нелінійної електромеханічної системи за виконання умов робастності та його перевірку на прикладі системи керування напруги асинхронного генератора з самозбудженням вітроенергетичної установки. Наведені результати аналізу, отримані за допомогою математичного моделювання в середовищі MATLAB, показали ефективність застосування нечіткого дробового регулятора для робастного керування нелінійними системами. The modification of characteristic polynomial method for the synthesis of a fuzzy fractional controller for nonlinear electromechanical system for the fulfilment of its robustness and examination as exemplified by the voltage control of self-excitation induction generator of the wind energy set. The results of the analysis obtained by mathematical modelling in MATLAB, have demonstrated efficiency of fuzzy fractional controller for robust control of nonlinear systems.

Description

Keywords

електромеханічна система, асинхронний генератор з самозбудженням, робастне керування, регулятор дробового порядку, electromechanical system, self-excitation induction generator, robust control, fractional order controller

Citation

Копчак Б. Л. Синтез нечіткого дробового регулятора і дослідження його впливу на робастність електромеханічної системи / Б. Л. Копчак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Електроенергетичні та електромеханічні системи : збірник наукових праць. – 2015. – № 834. – С. 41–47. – Бібліографія: 8 назв.