Теоретико-правові проблеми мультикультуралізму як традиційної моделі адаптації

Abstract

Розглянуто проблеми мультикультуралізму, оскільки розвиток різноманітних процесів у світі ставить під питання цю традиційну модель адаптації, доводячи її недієвість і невідповідність сьогоденню.
The article is devoted to the problems of multiculturalism, since the development of various processes in the world raises the question of this traditional model of adaptation, proving its ineffectiveness and inconsistency with the present.
Статья посвящена проблемам мультикультурализма, поскольку развитие различных процессов в мире ставит под. вопрос эту традиционную модель адаптации, доводяее неэффективности и несоответствие настоящему.

Description

Keywords

мультикультуралізм, адаптація, глобалізація, імміграція, культурне та правове середовище, multiculturalism, adaptation, globalization, immigration, cultural and legal environment, мультикультурализм, адаптація, глобализация, иммиграция, культурная и правовая середа

Citation

Шай Р. Теоретико-правові проблеми мультикультуралізму як традиційної моделі адаптації / Роман Шай // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 889, випуск 17. — С. 55–59. — (Теорія та філософія права).