Положення про неконкуренцію у ІТ-сфері та чинність цих положень загалом за законодавством України

Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Розглянуто проблеми включення у цивільно-правові договори положення, що регламентують нездійснення конкуренції виконавцем послуг (переважно йдеться про послуги з розроблення програмного забезпечення). Також проаналізовано судову практику порушень договірних умов, що містили положення про неконкуренцію (або схожі до них). Рассмотрены проблемы включения в гражданско-правовые договоры положений, регламентирующих неосуществление конкуренции исполнителем услуг (в основном речь идет об услугах по разработке программного обеспечения). Также проведен анализ судебной практики нарушений договорных условий, содержащих положение о неконкуренции (или похожие на них). The article concerns the problems of inclusion in civil contracts clauses governing noncompetition by executive (mainly refers to the software development services). Also, the analysis of judicial practice of violations of contractual terms which contained clauses on competition (or similar to them).
Description
Keywords
положення про неконкуренцію, договір про нерозголошення, договір про неконкуренцію, положение о неконкуренции, договор о неразглашении, договор о неконкуренции, non-competition clauses, non-disclosure agreement, non-competition agreement
Citation
Бачинський Т. В. Положення про неконкуренцію у ІТ-сфері та чинність цих положень загалом за законодавством України / Т. В. Бачинський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2015. – № 824. – С. 169–173. – Бібліографія: 7 назв.