Використання екологічних стандартів, як складової збереження довкілля

dc.citation.conferenceУправління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи
dc.citation.epage205
dc.citation.journalTitleУправління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи : тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції пам’яті професора Петра Столярчука, Львів
dc.citation.spage204
dc.contributor.affiliationДержавна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Київ
dc.contributor.affiliationКиївський національний університет технологій та дизайну
dc.contributor.authorПашков, П.
dc.contributor.authorДемиденко, О.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.temporal11–12 травня 2017 року
dc.date.accessioned2018-06-15T07:36:15Z
dc.date.available2018-06-15T07:36:15Z
dc.date.created2017-02-11
dc.date.issued2017-02-11
dc.format.extent204-205
dc.format.pages2
dc.identifier.citationПашков П. Використання екологічних стандартів, як складової збереження довкілля / П. Пашков, О. Демиденко // Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи : тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції пам’яті професора Петра Столярчука, Львів, 11–12 травня 2017 року. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — С. 204–205. — (Нормативно-правові аспекти, інформаційне та метрологічне забезпечення випробувань і якості продукції).
dc.identifier.citationenPashkov P. Vykorystannia ekolohichnykh standartiv, yak skladovoi zberezhennia dovkillia / P. Pashkov, O. Demidenko // Upravlinnia yakistiu v osviti ta promyslovosti: dosvid, problemy ta perspektyvy : tezy dopovidei III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii pamiati profesora Petra Stoliarchuka, Lviv, 11–12 travnia 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — P. 204–205. — (Normatyvno-pravovi aspekty, informatsiine ta metrolohichne zabezpechennia vyprobuvan i yakosti produktsii).
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/41868
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofУправління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи : тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції пам’яті професора Петра Столярчука, Львів, 2017
dc.relation.references1.Грицик, В. Екологія довкілля. Охорона природи [Текст] : навчальний посібник для студентів вузів / В. Грицик, Ю. Канарський, Я.- К. : Кондор, 2011. - 290с.
dc.relation.references2.Моніторинг довкілля / Володимир Боголюбов та ін.; за ред. Володимира Боголюбова і Тімура Сафранова; М-во освіти і науки України. - Херсон., 2012. - 528 с.
dc.relation.references3.Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища‖ від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.
dc.relation.referencesen1.Hrytsyk, V. Ekolohiia dovkillia. Okhorona pryrody [Text] : navchalnyi posibnyk dlia studentiv vuziv, V. Hrytsyk, Yu. Kanarskyi, Ya, K. : Kondor, 2011, 290p.
dc.relation.referencesen2.Monitorynh dovkillia, Volodymyr Boholiubov and other; ed. Volodymyra Boholiubova i Timura Safranova; M-vo osvity i nauky Ukrainy, Kherson., 2012, 528 p.
dc.relation.referencesen3.Zakon Ukrainy "Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha‖ vid 25 chervnia 1991 y., Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1991, No 41, P. 546.
dc.rights.holder© Національний університет «Львівська політехніка», 2017
dc.rights.holder© П. Пашков, О. Демиденко, 2017
dc.subject.udc531.6
dc.subject.udc502
dc.subject.udc005.1
dc.titleВикористання екологічних стандартів, як складової збереження довкілля
dc.typeConference Abstract

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Thumbnail Image
Name:
2017_Pashkov_P-Vykorystannia_ekolohichnykh_204-205.pdf
Size:
643.55 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Thumbnail Image
Name:
2017_Pashkov_P-Vykorystannia_ekolohichnykh_204-205__COVER.png
Size:
506.95 KB
Format:
Portable Network Graphics

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.97 KB
Format:
Plain Text
Description: