Роль потенціалу трансферу знань і технологій в інноваційному процесі

Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Розглянута роль потенціалу трансферу знань та технологій у процесах розвитку суб’єктів господарської діяльності за умов активної участі в них науково-навчальних та дослідницьких організацій. Досліджено передумови активізації інноваційної діяльності на основі усунення бар’єрів на шляху обміну інформацією між зацікавленими сторонами на засадах концепції відкритих інновацій та посилення ролі університетів, науково-дослідницьких організацій та громадськості у процесах комерціалізації інновацій. The paper is devoted to the role of knowledge and technology transfer potential in the processes of the development the business entities with the active participation of scientific education and research organizations is devoted. The preconditions enhance innovation based on removing barriers to information exchange between the parties concerned on the basis of the concept of open innovation and strengthening the role of universities, research organizations and public sector in the process of commercializing innovation are investigated.
Description
Keywords
потенціал трансферу знань і технологій, інноваційний процес, комерціалізація інновацій, розвиток інноваційної інфраструктури, відкриті інновації, potential for knowledge and technology transfer, process of innovation, commercialization of innovations, development of innovation infrastructure, open innovation
Citation
Довбенко В. І. Роль потенціалу трансферу знань і технологій в інноваційному процесі / В. І. Довбенко / Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 254–263. – Бібліографія: 12 назв.